Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/box/class/PB.Component.Box.class.php on line 38 Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/feature/class/PB.Component.Feature.class.php on line 43 Warning: Undefined array key "url" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/list/class/PB.Component.List.class.php on line 17 Warning: Undefined array key "path" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/list/class/PB.Component.List.class.php on line 18 Warning: Undefined array key "css_class" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/list/class/PB.Component.List.class.php on line 19 Warning: Undefined array key "path" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/list/class/PB.Component.List.class.php on line 21 Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/class/PB.ResponsiveMode.class.php on line 41 Warning: Undefined array key "url" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/pricing_plan/class/PB.Component.PricingPlan.class.php on line 18 Warning: Undefined array key "path" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/pricing_plan/class/PB.Component.PricingPlan.class.php on line 19 Warning: Undefined array key "path" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/pricing_plan/class/PB.Component.PricingPlan.class.php on line 21 Warning: Undefined array key "url" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/sitemap/class/PB.Component.Sitemap.class.php on line 28 Warning: Undefined array key "path" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/sitemap/class/PB.Component.Sitemap.class.php on line 29 Warning: Undefined array key "path" in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/component/sitemap/class/PB.Component.Sitemap.class.php on line 31 Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/1/4/b/saltkraakan.se/httpd.www/wp-content/plugins/page-builder/class/PB.Session.class.php on line 19 Kooperativ – Förskolan Saltkråkan

Kooperativ

 • Föräldrakooperativ

  Föräldrakooperativet Saltkråkan drivs som ekonomisk förening
 • Föräldrakooperativet Saltkråkan drivs som ekonomisk förening där alla föräldrar går in som medlemmar i föreningen. Att ha sitt barn på Saltkråkan innebär ett något större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en vanlig förskola. Samtidigt ger detta engagemang så mycket tillbaka. Dels i form av inblick i verksamheten och större möjligheter att påverka ditt barns vardag, dels att du lär känna de andra föräldrarna och personalen bättre och får nya vänner. Vi arbetar tillsammans för barnens bästa och kan alla komma med idéer om hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten. Tack vare det nära samarbetet mellan föräldrar och personal skapas trygga relationer.
 • Arbetet i kooperativet består av:

  • Medlemsmöten: En kväll var annan månad träffas medlemmarna för att diskutera aktuella frågor och få information från styrelsen.
  • Arbetsinsats/jour: När ordinarie personal är frånvarande går medlemmarna in och arbetar på förskolan. Detta ligger på rullande schema med god framförhållning.
  • Vår- och höststädning inomhus och utomhus: Två gånger per år träffas vi tillsammans och storstädar hela förskolans lokaler. Utomhus städar vi gården, klipper buskar, fixar och bygger om vid behov. Fixardagar anordnas när det är större projekt på gång.
  • Förtroendeuppdrag i styrelsen: Önskvärt är att medlemmarna kan ställa upp på att sitta med i styrelsen någon gång under tiden de har barn på förskolan.
 • Ansöka om plats för ditt barn hos oss?

 • Styrelsearbete

  • Styrelse:
   Då Föräldrakooperativet Saltkråkan är en ekonomisk förening har den en styrelse. Styrelsen består av sju föräldrar som sammanträder en kväll per månad. Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig, två suppleanter och två ledamöter. En personalrepresentant (föreståndaren) finns oftast med på styrelsemötena.
  • Uppdrag:
   Att vara med i styrelsen är både lärorikt och roligt. Det ingår som en del av föräldrakooperativet att vara med och fatta beslut kring verksamheten. De föräldrar som åtar sig styrelseposten som ordförande, ekonomiansvarig eller personansvarig blir avlastade från arbetsinsats/jour och helgstäd för att kompensera för den tid de lägger ner löpande under året.
 • Tystnadsplikt mm

  • Tystnadsplikt:
   Alla som arbetar i förskolan har tystnadsplikt: personal, elever, prao och alltså även föräldrar. Nya medlemmar får skriva på en försäkran om att man känner till vad tystnadsplikten innebär.
   Alla nya medlemmar får också lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.
  • Fotografering och sociala medier:
   Sedan hösten 2015 har Saltkråkan regler kring hur bilder på barnen får delas i sociala medier och en strikt policy som samtliga medlemmar måste ta ställning till vid inträde i den ekonomiska föreningen.

Lämna en kommentar