Verksamhet & Pedagogik

  • SAMLING

   Vi har samling dagligen där goda förutsättningar ges för att skapa en bra gruppkänsla. Barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, matematiska utveckling, jaget, turtagning och begreppsuppfattning. Barnen tränas i att förstå normer och regler och att det kan variera i olika grupper. Vi vill stärka deras självkänsla så att de vågar tala inför varandra, stå för sina åsikter och vågar göra fel. Barnens sociala färdigheter tränas exempelvis genom att visa respekt, hänsyn, glädje och solidaritet. Samlingarna ger utrymme för att upptäcka, diskutera, ta ställning till och reflektera över olika livsfrågor i vardagen och samhället.

  • UTEVISTELSE

   Utevistelsen är en naturlig och viktig del av verksamheten. Vi utnyttjar förutom förskolans gård närliggande lekparker, skogsområden och andra utflyktsmål längre bort. Grovmotoriken tränas genom att klättra, springa, hoppa och gör annat som kräver utrymme. Barnen håller sig friskare genom att vistas mycket ute och de lär sig att uppskatta och var rädda om naturen.

  • FRI LEK

   Den fria leken ger barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och lär barnen samspela med
   sina kamrater.

  • RÖRELSE OCH GYMNASTIK

   Barnen ska lära känna sin kropp och upptäcka rörelseglädje samtidigt som de får motion. Träna motoriken, vänta på sin tur och lära sig ta instruktioner.

  • SKAPANDE

   Genom målning, pyssel och dylikt kan barnen få utlopp för sin kreativitet. Barnen ska få lära känna många olika material och tekniker.

  • SÅNG, RIM OCH RAMSOR

   Barnen får uppleva glädje och gemenskap genom musik. Vi vill hjälpa barnen att få en känsla för rytm och lära dem gamla och nya sånger. Barnen lär sig behärska sin röst och utvecklar sitt språk.

  • DRAMA

   Vi stimulerar barnens fantasi. Vi stärker deras självförtroende genom att de får spela inför varandra. Barnen får möjlighet att bearbeta sina känslor och upplevelser.

  • MÅLTIDER

   Måltiden ska vara lustfylld med prat i normal samtalston. Bra hygien före och under måltid är A och O. Barnen ska lära sig ta lagom mycket mat, skicka till varandra och smaka på allt innan de dömer ut någonting. Barnen får också kunskap i att vi tycker om, tål olika sorters mat eller inte får äta viss mat på grund av annan religion eller kultur.

  • SPRÅK, MATEMATIK OCH TEKNIK

   Vi väver in språk, matematik och teknik naturligt i olika sammanhang som exempelvis i samlingar, temaarbeten, lekar och spel.

  • ÅRSHJUL

   Återkommande aktiviteter på Saltkråkan utöver det kontinuerliga arbetet med läroplanens alla mål.
   Januari: Julgransplundring.
   Februari: Föräldramöte.
   Mars: Hasalopp på skidor vid snö. Utvecklingssamtal.
   April: Påsklunch med besök av påskharen och påskmaskerad. Valborgsfirande med förskolan Russet.
   Maj: Minklopp, vi springer med nummerlappar runt förskolan. Gemensamhetsdagar där båda avdelningarna gör något roligt tillsammans i två dagar. Stor hjälper liten är mottot, Övernattning på Saltkråkan för alla barn 4-6 år.
   Juni: Midsommarlunch och dans runt stången med efterföljande tårta för alla familjer på eftermiddagen.
   Augusti: Vi jobbar ihop de nya barngrupperna.
   September: Hösten temaarbeten dras igång. Föräldramöte och HLR kurs för personalen och nya föräldrar.
   Oktober: Internationell vecka. Vi jobbar med olika länder och äter ”internationell mat”.
   November: Maskerad.
   December: Luciafirande med grötfrukost för alla familjer. Jultraditioner med pyssel, bak och traditionella aktiviteter. Jullunch och Tomtebesök.