Förskolan Saltkråkan

Den lilla familjära förskolan på Södra Gryta i Västerås
 • Välkommen till Förskolan Saltkråkan! Den lilla och familjära förskolan på Södra Gryta där barnen får en trygg och stabil grund för resten av livet.

 • Glädje

  Vi ger barnen en positiv vistelse under dagen där lärandet sker lustfyllt. Barnen är personalens stora energikälla! Glädje sprider glädje.

 • Gemenskap

  Tillsammans skapar vi ett positivt och fungerande nätverk där barn, föräldrar och personal är lika viktiga.Vi-känslan i våra barngrupper skapas genom ett accepterande och uppskattande förhållningssätt till varandra.

 • Trygghet

  Vi har ett varmt och tillmötesgående klimat där barnen vågar visa känslor och litar på sin omgivning. Personal och föräldrar är trygga med varandra tack vare den öppna dialogen på förskolan och hemmet emellan.

 • Engagemang

  Vi har en planerad en väl genomförd verksamhet med positiv och driftig personal som arbetar efter mottot – ”Allt är möjligt”. Dessutom är alla aktiva föräldrar en tillgång för kooperativet.

 • Ansöka om plats för ditt barn hos oss?

  Anmälan om behov och ansökan om plats för ditt barn hos oss görs via Västerås Stads e-tjänst för förskola och fritidshem.