top of page
citat

Kooperativ

Vad tycker vårdnadshavarna

Att hoppa in som jour ger en unik inblick i mitt barns vardag på förskolan.

Mina barn tjatar om att jag ska ha jour och vara med dem igen på förskolan och äta mellis!

De tycker det är så mysigt

Att sitta i styrelsen har varit en intressant och lärorik erfarenhet. Det känns roligt att se resultatet av jobbet vi lägger ner och att samarbeta med andra engagerade medlemmar ger så mycket positiv energi tillbaka.

I ett kooperativ bidrar alla med vad de kan utifrån sina förutsättningar.

Föräldrakooperativet Saltkråkan drivs som en ekonomisk förening där alla vårdnadshavare går in som medlemmar i föreningen.

 

Att ha sitt barn på Saltkråkan innebär ett något större engagemang jämfört med att låta barnet gå på en vanlig förskola. Samtidigt ger detta engagemang så mycket tillbaka. Dels i form av inblick i verksamheten och större möjligheter att påverka ditt barns vardag, dels att du lär känna de andra medlemmarna och personalen bättre och får nya vänner.

Vi arbetar tillsammans för barnens bästa och kan alla komma med idéer om hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten. Tack vare det nära samarbetet mellan vårdnadshavare och personal skapas trygga relationer.

Teckning från barn

Arbetet i kooperativet består av:

1. Medlemsmöten: Varannan månad träffas medlemmarna för att diskutera aktuella frågor och få information från styrelsen. 

2. Jour: När ordinarie personal är frånvarande har medlemmarna jour. Det innebär att vara på förskolan, oftast på eftermiddagen, och hjälpa till i barngruppen. Detta ligger på rullande schema med god framförhållning.

3. Vår- och höststädning: En gång per termin träffas vi tillsammans och storstädar hela förskolans lokaler inomhus. På våren gör vi utegården fin inför sommarsäsongen.

Vi sopar, städar, klipper buskar, fixar och bygger om vid behov. 

 

4. Arbetsgrupp/förtroendeuppdrag: Alla medlemmar förväntas ingå i någon av förskolans arbetsgrupper eller åta sig ett förtroendeuppdrag och sitta i styrelsen. Vi har bland annat en fixargrupp där händiga vårdnadshavare ingår och en festgrupp som ordnar fest på försommaren och Halloweenfest på hösten.

katt teckning

Styrelsearbete

Då Föräldrakooperativet Saltkråkan är en ekonomisk förening har den en styrelse. Styrelsen består av sju vårdnadshavare som sammanträder en kväll per månad. Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig, personalansvarig och fyra ledamöter. Förskolans rektor deltar på styrelsemötena som en representant för den pedagogiska verksamheten.

Uppdrag: Att sitta i styrelsen är både lärorikt och roligt. Det ingår som en del av föräldrakooperativet att vara med och fatta beslut kring verksamheten. De medlemmar som åtar sig styrelseposten som ordförande, ekonomiansvarig eller personalansvarig blir avlastade från jouren och städdagarna för att kompensera för den tid de lägger ner löpande under året. 

bottom of page