top of page

Om Saltkråkan

En välkomnande plats som engagerar och utvecklar varje barn 

Våra ledord är glädje, trygghet, gemenskap och engagemang

 

Glädje - Vi ger barnen en positiv vistelse under dagen där lärandet sker lustfyllt. Glädje sprider glädje. 

 

Trygghet - Vi har ett varmt och tillmötesgående klimat där barnen vågar visa känslor och litar på sin omgivning. Personal och vårdnadshavare är trygga med varandra tack vare den öppna dialogen på förskolan och hemmet emellan. 

 

Gemenskap - Tillsammans skapar vi ett positivt och fungerande nätverk där barn, vårdnadshavare och personal är lika viktiga. Vi-känslan i våra barngrupper skapas genom ett accepterande och uppskattande förhållningssätt till varandra. 

Engagemang - Vi har en planerad och väl genomförd verksamhet med positiv och driftig personal.  Dessutom är alla aktiva vårdnadshavare en tillgång för kooperativet.  

 

Idén

Idén att starta en föräldrakooperativ förskola kom 1992.

En kärntrupp bildade föreningen och gjorde idén till verklighet. Saltkråkan startade den 17:e januari 1994 och har sedan bildandet drivits av vårdnadshavare och förskolans rektor.

Mat

Maten på Saltkråkan tillagas på plats från grunden av vår kock Maria. Ända sedan starten har vi serverat hembakat bröd som Maria bakar på plats och till alla måltider använder vi oss av lokalproducerade och ekologiska råvaror i möjligaste mån. 

Barngruppen

Vi har totalt 22 barn i barngruppen som är uppdelad i lillsidan för de minsta barnen och storsidan för de äldre barnen, även om vi arbetar mycket gemensamt också. Vi följer därmed Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan med riktmärket 6-12 barn i åldrarna 1-3 år och 9-15 barn i åldrarna 4-5 år. 

Målsättning

En målsättning för oss på Saltkråkan är att varje barn ska synas och att vårdnadshavare ska känna

sig trygga i att lämna sina barn hos oss. Pedagogernas mål, förutom att uppnå mål i läroplanen, är att tillsammans med vårdnadshavarna hjälpa barnen att bli trygga och självständiga individer rustade för livet. Pedagogerna utvecklar kontinuerligt de olika  lärmiljöerna efter barnens intressen, behov och utveckling.  

Personal

Personal

Vi som jobbar här

Vi är fem i personalen som arbetar på förskolan: två förskollärare, två barnskötare och en kock. Vi är engagerade i förskolan och barnens bästa. Vi vill att barnen ska få en utvecklande och lärande undervisning hos oss och väcka deras nyfikenhet och ge dem möjlighet till att vara sitt bästa jag.

 - Från vänster till höger - Tina, Anna (rektor), Madde, Maria och Madeleine.

Personal på förskolan Saltkråkan i Västerås
Lärare berättar en saga för barn
Några ord från rektorn:

Vi är en familjär förskola där alla pedagoger engagerar sig i barnens och förskolans bästa. Vi vill hela tiden utveckla vår förskola och vi trivs och har roligt tillsammans. Vi skrattar och känner glädje varje dag.  

 

Jag som rektor vill att vi fortsätter på den fina grund som Saltkråkan är uppbyggd på och se till att vi fortsätter att utveckla den tillsammans, personal, barn och vårdnadshavare. 

bottom of page