top of page

Verksamhet & Pedagogik

Vi utvecklar våra lärmiljöer hela tiden efter barnens intressen och för att ge dem en stimulerande miljö att vara i.

Vi följer läroplanens Lpfö-18  och plockar ur vissa mål i den som vi fokuserar extra på under året. Andra styrdokument vi följer är Barnkonventionen och skollagen.

Samling

Under våra samlingar stimuleras och utmanas  barnen i sin språk- och kommunikationsutveckling, matematiska utveckling, jaget, turtagning och begreppsuppfattning. Barnen tränas i att förstå normer och regler och att det kan variera i olika grupper. Vi vill stärka deras självkänsla så de vågar tala inför varandra och stå för sina åsikter. Samlingarna ger utrymme för att upptäcka, diskutera, ta ställning till och reflektera över olika livsfrågor i vardagen och i samhället.

Lek

I leken ges barnen möjlighet att bearbeta sina upplevelser och utveckla det sociala samspelet.  De lär sig kompromissa, turtagning och att använda sin fantasi.  

Skapande 

Genom skapandet får barnen prova på och lära känna flera olika material och tekniker. 

Barn läser en saga på förskolan Saltkråkan i Västerås

Utevistelse

Utevistelsen är en naturlig och viktig del av vår verksamhet. Vi utnyttjar förutom förskolans gård närliggande lekparker, skogsområden och andra utflyktsmål längre bort. Barnen håller sig friskare genom att vistas mycket ute och de lär sig att uppskatta och vara rädda om naturen. 

Genom utevistelsen får barnen röra på sig, lära känna sin kropp och grovmotoriken tränas genom att klättra, springa och hoppa.

Måltider

Måltiden ska vara lustfylld. Där ges möjlighet till att barnen får träna på att samtala med sina kompisar och pedagoger. Barn får lära sig ta lagom mycket mat, skicka till varandra och prova på att smaka på allt.  Barnen får också kunskap i att vi tycker om, tål olika sorters mat eller inte får äta viss mat på grund av annan religion eller kultur. 

Årshjul

Återkommande aktiviteter på Saltkråkan, utöver läroplanens mål, är dessa:  

 

  • Julgransplundring 

  • Påsklunch med besök av påskharen. 

  • Minkloppet, vi springer med nummerlappar runt förskolan. 

  • Gemensamhetsdagar där stor hjälper liten. 

  • Midsommarfirande tillsammans med  alla familjer.  

  • Internationell vecka. Vi arbetar med olika länder och äter “internationell mat”.  

  • Halloweenfest för både barn, syskon och vårdnadshavare. . 

  • Luciafirande med frukost för alla familjer.  

  • Jultraditioner med pyssel och bakning. Jullunch och tomtebesök.

Utflyckt med förskolebarn, utomhus med barn och lärare
bottom of page